Lokalrådet

EFTER ÅRSMØDE AFHOLDT 6/9 2021

 

FORMAND for Nørre Broby Lokalråd:

Henrik Wiberg Andersen, Krogsgårdsvej 74 -Tlf. 20710339 – mail: hwa@turbopost.dk


BESTYRELSESMEDLEMMER:

Claus Lessmann (Næstformand), Bakkevej 14 – Tlf. 41603113 – Mail: clauslessmann1@gmail.com

Jesper Hoppe, Syrenvej 12 – Tlf. 22737135 – Mail: j.hoppe1975@gmail.com

Puk Warn, Tværvej 16 -Tlf. 21458509 – puk@us-photo.dk

Brian Krogh Andersen – Mail: brian_krogh_andersen@hotmail.com

 


 

KASSERER (udenfor bestyrelsen)

Bo Petersen, Kløverbakke 14 – Tlf. 62633676 / 40294240 – Mail: bop@mail.dk


 

PRAKTISKE KONTAKTPERSONER

Aksel Madsen – Mail: kohavegaard@post.tele.dk

Græsklipperne: Halfdan Henriksen, Assensvej