EFTER ÅRSMØDE AFHOLDT 19.MARTS 2019 PÅ FRISKOLEN


FORMAND for Nørre Broby Lokalråd: Henrik Wiberg Andersen, Krogsgårdsvej 74 -Tlf. 20710339 – mail: hwa@turbopost.dk
BESTYRELSESMEDLEMMER:

Claus Lessmann, Bakkevej 14 – Tlf. 41603113 – Mail: clauslessmann1@gmail.com

  Majbrit Duus, Krogsgårdsvej 28 -Tlf. 31346166 – mail: majbritduus@hotmail.com

  Jesper Hoppe, Syrenvej 12 – Tlf. 61319106 – Mail: hoppe1975@gmail.com

  Puk Warn, Tværvej 16 -Tlf. 21458509 – puk@us-photo.dk

  Hans Chr. Hansen, Ståbyvej 1 – Tlf. 65451770 – Mail:
  KASSERER (udenfor bestyrelsen) Bo Petersen, Kløverbakke 14 – Tlf. 62633676 / 40294240 – Mail: bop@mail.dk
  PRAKTISKE KONTAKTPERSONER Aksel Madsen – Mail: kohavegaard@post.tele.dk Græsklipperne: Halfdan Henriksen, Assensvej