EFTER ÅRSMØDE AFHOLDT 19.MARTS 2019 PÅ FRISKOLEN

FORMAND for Nørre Broby Lokalråd:

Henrik Wiberg Andersen, Krogsgårdsvej 74 – mail: hwa@turbopost.dk


BESTYRELSESMEDLEMMER:

Claus Lessmann, Bakkevej 14 – Tlf. 41603113 – Mail: clauslessmann1@gmail.com

Kim Nørregreen, Bakkevej 24 – Tlf. 31176364 – Mail: kn5672@gmail.com

Jesper Hoppe, Syrenvej 12 – Tlf. 61319106 – Mail: hoppe1975@gmail.com

Hans Chr. Hansen, Ståbyvej 1 – Tlf. 65451770 – Mail:


 

KASSERER (udenfor bestyrelsen)

Bo Petersen, Kløverbakke 14 – Tlf. 62633676 / 40294240 – Mail: bop@mail.dk


 

PRAKTISKE KONTAKTPERSONER

Aksel Madsen – Mail: kohavegaard@post.tele.dk

Græsklipperne: Halfdan Henriksen, Assensvej