EFTER ÅRSMØDE AFHOLDT 19.MARTS 2019 PÅ FRISKOLEN

 

FORMAND for Nørre Broby Lokalråd:

Henrik Wiberg Andersen, Krogsgårdsvej 74 -Tlf. 20710339 – mail: hwa@turbopost.dk


BESTYRELSESMEDLEMMER:

Claus Lessmann, Bakkevej 14 – Tlf. 41603113 – Mail: clauslessmann1@gmail.com

 

<br\>

Majbrit Duus, Krogsgårdsvej 28 -Tlf. 31346166 – mail: majbritduus@hotmail.com

 

<br\>

Jesper Hoppe, Syrenvej 12 – Tlf. 22737135 – Mail: j.hoppe1975@gmail.com

 

Puk Warn, Tværvej 16 -Tlf. 21458509 – puk@us-photo.dk

 

 


 

KASSERER (udenfor bestyrelsen)

Bo Petersen, Kløverbakke 14 – Tlf. 62633676 / 40294240 – Mail: bop@mail.dk


 

PRAKTISKE KONTAKTPERSONER

Aksel Madsen – Mail: kohavegaard@post.tele.dk

Græsklipperne: Halfdan Henriksen, Assensvej