“Områdefornyelse” og Flexbolig …

Til lokalråd og borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune … Orientering om områdefornyelse og Flexboligordningen Område/By-fornyelse i Brobyerne Byfornyelse Der er sat en pulje af på næsten 6 millioner kroner til byfornyelse af Brobyværk og Nørre Broby over de kommende år. Puljen skal være med til at for forskønne og gøre by- og landsbymiljøerne endnu mere attraktive. Attraktive byer og landsbymiljøer Processen er igangsat, og der har været afholdt borgermøder, og der er indkommet en masse forslag, som er på vej til at blive gennemført. Det er tanken, at borgere, institutioner og foreninger med god vilje og initiativ i såvel Brobyværk som i Nørre Broby skal være med i hele processen og bidrage til at realisere projekterne. Der vil fortsat være inddragende møder og fra kommunen og Lokalråd blive udsendt informationer. Fornyelsen kan være et vigtigt skridt i målet om at få flere til at bosætte sig i kommunen. Byfornyelsesprojekter I forvejen har der været arbejdet med byfornyelse i Ryslinge og Kværndrup, og nu er turen så kommet til Brobyværk og Nørre Broby. Også i andre dele af kommunen, f.eks. Faaborg, er der større projekter omkring byfornyelse i gang.  Pulje til landsbyfornyelse Faaborg-Midtfyn Kommune søgte og fik del i statens pulje til landsbyfornyelse med ca. 2 millioner kroner, og derudover har kommunen tillagt det dobbelte, derved er den samlede ramme nået op på ca. 6 millioner kroner.  Flexbolig i landzonen Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge din helårsbolig som fritidshus. Lov om flexbolig Loven om flexboliger betyder, at du som ejer kan søge kommunen om at få lov til bruge dit helårshus til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til at bo i det hele året igen. Det vil sige at du personligt kan blive undtaget fra bopælspligten, selvom der er tale om en helårsbolig. Tilladelsen bortfalder, hvis du flytter permanent ind i boligen igen eller ved salg.   Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse. For ejendomme beliggende i landzone kan det kræve en landzonetilladelse, når du vil anvende din ejendom som helårsbolig igen. Dette er tilfældet, når helårshuset har været anvendt til fritidsformål i over tre år. Hvem kan få boligtilladelse ?
  • Det er kun ejer/ejere der kan få flexboligtilladelse
  • Du skal have boet i Danmark i et tidsrum på mindst 5 år
  • Du må ikke være tilmeldt adressen 
Der kan fx ikke opnås en flexboligtilladelse, når  
  • der ligger en lokalplan, der udelukkende tillader helårsbeboelse
  • beboelsen skal opfylde landbrugslovens bopælskrav
  • ejendommen er placeret på Bjørnø  
Personlig tilladelse Tilladelsen er personlig og følger derfor ejeren og ikke huset. Såfremt du er interesseret i at købe en bolig og bruge den som fritidsbolig, kan du anmode kommunen om at tilkendegive, om du kan forvente at få en flexboligtilladelse, hvis du søger. Yderligere information Mere information om Landsbypulje 2014 og flexboligordningen samt ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside: Flexboligordningen … KLIK HER Er der spørgsmål er I velkommen til at kontakte Hanne Raunsmed Andersen – Projektleder på tlf. 7253 2080 eller pr. mail hanan@fmk.dk eller Malene Laustsen Larsen – Projektmedarbejder tlf. 7253 2070 eller pr. mail malal@fmk.dk Med venlig hilsen Lokalrådet og Faaborg-Midtfyn Kommune