AFLYST

Husk at Dit Lokalråd afholder årsmøde den 16.marts 2020
Kl. 19:00 på Friskolen i lokalerne ved den gamle hal.

—————————————————————————————————————————————–

 

 


Lokalrådet 
Henrik Wiberg: formand
Claus Lessmann: næstformand
Puk Warn: medlem
Jesper Hoppe: medlem
Majbrit Duus: medlem
Bo Pedersen: kasserer udenfor bestyrelsen.

 

 

 

 

 

Græsklipperlav får fem år mere

1/2

Maskinparken er i orden i Nr. Brobys græsklipperlav – sommeren igennem bruger Claus Lessmann (t.v.) og Halfdan Henriksen nogle timer hver uge på at holde byens plæner. Foto: Torsten Cilleborg
I Nr. Broby sørger en hold borgere for at klippe græsset på alle de offentlige arealer. Det giver sammenhold og fællesskabsfølelse i byen, og kommunen er glad for initiativet.

Nr. Broby: Græsklipperlavet i Nr. Broby er kommet for at blive. I hvert fald fem år mere. Lavet, der organisatorisk er placeret i lokalrådet, har anmodet om at få forlænget aftalen med kommunen i yderligere fem år, og det sagde kommunalbestyrelsen forleden ja tak til.

Aftalen betyder, at Broby-borgerne fortsat selv sørger for at holde alle de kommunale plæner klippede, imod en betaling på 135.000 kroner årligt.

Fra politisk side er der stor velvilje over for det usædvanlige borgerinitiativ. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), siger:

– Vi er meget glade for det engagement, de lægger i det. Det giver flere ting. Det giver et godt lokalt sammenhold, og vi som kommune får områderne passet. Det er en rigtig god og spændende ordning, der har kørt stort set uden problemer i fem år nu, siger han.

For de 135.000 kroner som kommunen betaler, skal lavet selv sørge for al drift og indkøb af det nødvendige materiel.

En præmis, der er lagt ned over konceptet er, at det overskud, der måtte blive, skal gå til almennyttige formål i Broby-området.

Der er ikke andre lokalområder, der har ytret ønske om at lave en lignende aftale, fortæller Søren Kristensen.

– Ikke mig bekendt. Men vi er åbne over for det, hvis andre henvender sig. Men det skal komme nedefra, for det kræver noget, og man skal også have lidt forstand på det, siger Søren Kristensen.

Det bliver gjort ordentligt. Vi klipper det, som om det var vores egne haver. Vores interesse er jo, at byen skal tage sig så pæn ud som muligt.

Magasin i præstegården

Claus Lessmann og Halfdan Henriksen har været med, siden græsklipperlavet blev etableret i 2015 – først som et toårigt pilotprojekt, men i 2017 lavede lavet en treårig aftale med kommunen, og det er så den, der nu er blevet forlænget.

Det er et projekt, der har stor betydning for fælleskabsfølelsen i byen, fortæller Claus Lessmann, der er næstformand i lokalrådet. Han er selv en del af lavet, som har en lille snes medlemmer – primært efterlønsmodtagere.

– Det giver noget sammenhold i byen, og nogle af dem, der er med i græsklipperlavet, kan vi også en gang imellem trække på til andre opgaver. Vi har rigtig meget glæde af hinanden, og kommer hinanden ved på en helt anden måde, end hvis vi ikke havde haft det her fællesskab. I sådan nogle småbyer er det vigtigt, at vi kan snakke sammen og arbejde sammen, siger han.

Fællesskabet besegles ved to årlige fester – en sommerfest og en julefrokost, der er betalingen for sommeren igennem at køre ud med plæneklipperne.

I gennemsnit bruger hvert medlem et par timer om ugen på plænerne.

– Vi er delt op i mindre hold, der har ansvaret for hver deres område. Hvis nogen er på ferie, vikarierer vi for hinanden, fortæller Claus Lessmann.

Og kommunen behøver ikke at bekymre sig om standarden.

– Det bliver gjort ordentligt. Vi klipper det, som om det var vores egne haver. Vores interesse er jo, at byen skal tage sig så pæn ud som muligt, fortæller Claus Lessmann.

I alt råder lavet over tre traktorer, der er købt og betalt, og menighedsrådet har givet tilladelse til, at lavet har magasin i præstegårdens lade.

Det overskud, der kommer ud af det, havner i en kasse administreret af lokalrådet.

– Vi tjener ikke masser af penge på det her, men vi har mulighed for at kunne forskønne byen uden at skulle ud og søge nogle penge. I år har vi f.eks. brugt nogle af pengene på at forbedre byens julebelysning, fortæller Claus Lessmann.

Den fælles opgave giver en samhørighed i byen, der ellers ikke ville have været der, fortæller Halfdan Henriksen (t.v.) og Claus Lessmann fra græsklipperlavet. Foto: Torsten Cilleborg