Broby

Red liv – bliv førstehjælper i Region Syddanmark. Tilmeld dig et fire timers førstehjælpskursus herunder.

Så snart du har bestået kurset, bliver du automatisk godkendt som førstehjælper i Region Syddanmark.

Efterfølgende vil du blive anmodet om indhentning af en børneattest. Herefter vil du få besked om at downloade en app og så kan du tilkaldes af vagtcentralen, når der sker hjertestop inden for en radius af 5 km. Du kan melde dig ud og ind i app’en og bestemmer helt selv, hvor meget du vil “være på”.

Kurset er et 4 timers Førstehjælp ved Hjertestop gennem Dansk Førstehjælpsråd. Indholdet er følgende:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • Overlevelseskæden
  • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
  • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder sideleje
  • Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
  • Brug af hjertestarter (AED)

Husk også praktisk tøj

Tilmeld dig på www.kursusbevis.dk/broby

 

 


Lokalrådet 
Henrik Wiberg: formand
Claus Lessmann: næstformand
Puk Warn: sekretær
Jesper Hoppe: medlem
Majbrit Duus: medlem
Bo Pedersen: kasserer udenfor bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galleri!

Vores billeder fra den gamle hjemmeside er selvfølgelig blevet gemt og brugt her på denne side. 

Ligger du inde med gode billeder eller andet godt materiale, som vi måske kan bruge for at gøre informationerne om vores dejlige lille by, lidt mere spændende sendes de til Webmasteren. stephan@stephanwiese.dk